Ungdomsschack

Startar upp igen när skolorna startar

Där är alla ungdomar välkomna att spela schack

Vi spelar på Södra Järngatan 5

Tisdagar 17.00-18.00

Tränare Per Åkerman o Tobias Nordquist m.fl

Info: Per Åkerman 070-3125680 eller per.akerman63@gmail.com

Välkomna !